VSA 2

Brønnøysundpakke

Dette får du:

Vi henter nøkkeltall fra siste regnskap i Brønnøysund eller dine siste data,

og foretar analysen for deg:

Økonomiske nøkkeltall lagt inn og analysert Analyse mot bransjens gjennomsnitt Lønnsnivåberegninger: - Ligger du over eller under kostnadsnivået for din bransjes gjennomsnitt? Dette beregner vi ut fra SSB sine siste måltall. - Forskjell i lønnskostnader i kroner og % mot SSB beregninger på bransjestandarden

Omsetning - Lønn pr ansatt beregninger:

- Omsetning pr ansatt pr år (gjennomsnitt)

- Omsetning pr ansatt pr time (gjennomsnitt)

- Lønnskostnad pr ansatt pr år (gjennomsnitt)

- Lønnskostnad pr ansatt pr time (gjennomsnitt)

Økonomisk potensial

- Beregninger på hvor stort potensial du har innen reduksjon av

leting, venting, forsinkelser og feil, automatisering etc, fordelt etter

type potensial

o

Potensial i % pr administrasjon og produksjon

(tjenesteleveranse) :

o

Potensial i kroner pr administrasjon og produksjon

(tjenesteleveranse) :

- Beregninger på hva du kan forvente å hente ut i kroner dersom du

klarer å oppnå den gode flyten.

- Beregninger på hva du kan forvente å hente ut i timer pr dag, uke,

mnd. og år.

- Beregninger på ditt potensiale i økt omsetning dersom du flytter

frigjorte ressurser til økt verdiskaping.

- Beregninger både på overordnet nivå og på de enkelte

prosessgruppene.

Gjør simuleringer selv Excelark der du selv kan simulere gevinster på ulike tiltak (F.eks beregne 5% mindre leting og hvilke økonomiske gevinster kan det gi). Fyldig rapport PDF rapport med alle nøkkeltall og konklusjoner presentert på en oversiktlig måte. Anbefalinger til tiltak dersom du ønsker å begynne å ta ut gevinster i din virksomhet
Fonn AS | Herandsvegen 300, 5628 Herand | 53 67 50 10
kr 2600.- 
Kjp n Kjp n
Hvorfor GoFlyten? Vi ønsker å hjelpe virksomheter til å nå sitt fulle potensial. Vi ønsker også å  bidra til å redusere stress og å øke konkurransekraften gjennom en bedre flyt.
5 nøkler til god flyt:
1.  Finn ut hvor du er 2.  Kartlegg stress og frustrasjoner 3.  Styr prosessene dine slik at de blir produktive 4.  Bygg kompetanse systematisk 5.  Kontroller hvordan det går                 Les mer
®
®

Verdistrømsanalyse

Du kan nå bli god på å kartlegge hvor mye ressurser som brukes på unødvendige aktiviteter, og hvilket potensial du har til økt verdiskaping. Du kan velge mellom tre ulike pakker: VSA 1: Gjør det selv pakke VSA 2: Brønnøysundpakken VSA 3: GoFlyten analysepakke
Kjp n
Fra kr 690.-
Kjp n
Kontakt oss i dag om du ønsker mer informasjon, eller har spørsmål! Ring gjerne Christian Tolås på tlf: 913 89 776

E-Quest Spørreundersøkelser

Har du behov for å sende en kundeundersøkelse, eller en undersøkelse blant de ansatte? Ønsker du å sende og motta AMU, arbeidsmiljøundersøkelsen digitalt? Nå kan du bli god på å lage undersøkelser med flere forskjellige svaralternativer, designet etter ditt behov: Lag dine egne spørreundersøkelser Ta enkelt ut rapporter og oversikter Få oversikt over alle besvarelsene Se hvem som har svart, når de har svart og hva de har svart. Design dine egne, eller motta ferdige undersøkelser.   
Fra kr 230.-
Kjp n Kjp n
© Fonn Software AS Herandsvegen 300, 5628 Herand | 53 67 50 10