Du kan oppnå

den gode verdiskapende flyten!

Det er viktig å finne ut hvilket potensiale du har i å få bort stress, frustrasjoner , unødvendig leting, venting og annen ikke verdiskapende ressursbruk. Potensialet kan måles både i innsparte timer, og i nettogevinst på resultatregnskapet. Verdistrømsanalysen kartlegger hvor mye ressurser som brukes på unødvendige aktiviteter, og hvilket potensial du har til økt verdiskaping. Du kan også utføre en spørreundersøkelse mot ansatte og kunder. Produkter Analyse:
Fonn AS | Herandsvegen 300, 5628 Herand | 53 67 50 10

     1.  Finn ut hvor du er

     2.  Kartlegg stress og frustrasjoner

Du trenger å vite hvor i organisasjonen det er stress, frustrasjoner, leting, venting, dobbeltarbeid, konflikter og andre ikke verdiskapende aktiviteter, ellers kan du ikke gjøre noe med det. Saker må behandles og tiltak vurderes. BackFeed, tilbakemeldingsverktøyet tar seg av dette, lokaliserer og bidrar til å åpne flakehalsene, og gjør at prosesser, kundeforhold og ansattforhold stadig forbedres. Du kan også utføre en spørreundersøkelse mot ansatte og kunder. Produkter Kartlegging:

     3.  Styr prosessene dine slik at de blir produktive

Etter hvert som du finner stress og frustrasjoner, kan du ta i bruk ulike verktøy for å bedre flyten og få bort unødvendig aktivitet.  Først av alt trenger du et overordnet styringsverktøy – et kvalitetsstyringssystem som fungerer.
Produkter Overordnet styring:

     4.  Bygg kompetanse systematisk

     5.  Kontroller hvordan det går

Hvorfor GoFlyten? Vi ønsker å hjelpe virksomheter til å nå sitt fulle potensial. Vi ønsker også å  bidra til å redusere stress og å øke konkurransekraften gjennom en bedre flyt.
5 nøkler til god flyt:
1.  Finn ut hvor du er 2.  Kartlegg stress og frustrasjoner 3.  Styr prosessene dine slik at de blir produktive 4.  Bygg kompetanse systematisk 5.  Kontroller hvordan det går                 Les mer
®
®
Verdistrømsanalyse
Spørreundersøkelser
Risikostyring
Tilbakemeldinger
Spørreundersøkelser
QM Process, gir deg flyt i kvalitetsstyringen, og er i samsvar med ISO-kravene. QM Process bidrar til å ivareta kvaliteten i alle bedriftens prosesser. Systemet sender deg mail med direkte tilgang til systemet, når noe må følges opp. LEADit gir deg flyt og effektivitet i prosjektene dine. Høy grad av automasjon; systemet sender deg e-mail med direkte tilgang når noe skal gjøres.
Kvalitetsstyring
Prosjektstyring
Kundebehandling
Personalarbeid
Timeregistrering
Fakturabehandling
Kurs og opplæring
Kompetanse og rekruttering
Måling og kontroll
Sjekklister
Spørreundersøkelser
SELL IT kundebehandling, har kunden i fokus. Systemet passer på når kunder skal følges opp og sender deg e-mail med direkte tilgang til        kundeinformasjonen. Staff On, er et personalprogram som gir deg flyt og oversikt i alt som har med de ansatte å gjøre. TiMEit timeregistrering gir deg flyt i arbeidet med å holde orden på prosjekt-timer og andre gjøremål som trenger timeloggføring. Legg inn timer direkte fra mobil-app. Automatisk underlag for fakturering. Invoice IT fakturabehandling gir deg god flyt i faktura-arbeidet. Det er lett å lære og lett å bruke.  Enkel oversikt over betalinger, purring og renteberegning.
Produkter Styring enkeltprosesser:
Kompetanse skal ikke bare sitte i hodene på mennesker. Opparbeidet kompetanse må ligge i systemene dine, ellers forsvinner den når en person slutter eller blir borte av andre grunner. I tillegg til å bygge inn kompetanse i styringssystemet (QM- Process) via prosedyrer og rutiner kan du legge kompetanse i ditt eget opplæringssystem: Vi tilbyr opplæring og tester, med E-Quip Kunde. Du kan også ta et av våre ferdige kurs, E-Quip Kurs. Kompetanse og rekrutterings- programmet SKILLS, gir deg full oversikt og godt beslutningsgrunnlag ved nyansettelser, ved valg av medarbeidere til oppgaver, stillinger o.l
Produkter Kompetanse:
Når du målsettingene du har satt deg? Kan du gi de ansatte ros for at de deltar i det kontinuerlige forbedringsarbeidet? Kan du tallfeste fremgangen fra måned til måned? Kan du se hvor det går tregt med forbedrings-arbeidet? Og får du sjekket at arbeidet blir gjort skikkelig underveis i prosessen?
Evalute, gjør måling og kontroll mye enklere. Her får du ut rapporter og oversikter over alle forhold i bedriften. Du kan lett måle            prosessytelsen, og sammenligne ulike avdelinger. E_Quest spørreundersøkelser gjør ansattundersøkelser, risikoanalyser, tilfredshetsmålinger etc til en enkel sak Check IT sjekklister gjør at du får kontrollert arbeidet, og er sikker på at du har fått gjort alt du trenger. Sjekklistene kan fylles ut hvor som helst og når som helst, bare du har tilgang til nett. Bruk mobil, nettbrett eller PC.
Produkter Måling og kontroll:

Verdistrømsanalyse

Du kan nå bli god på å kartlegge hvor mye ressurser som brukes på unødvendige aktiviteter, og hvilket potensial du har til økt verdiskaping. Du kan velge mellom tre ulike pakker: VSA 1: Gjør det selv pakke VSA 2: Brønnøysundpakken VSA 3: GoFlyten analysepakke
Kjp n
Fra kr 690.-
Kjp n
Kontakt oss i dag om du ønsker mer informasjon, eller har spørsmål! Ring gjerne Christian Tolås på tlf: 913 89 776

5 nøkler til god flyt

© Fonn Software AS Herandsvegen 300, 5628 Herand | 53 67 50 10

Du kan oppnå

den gode verdiskapende flyten!

Det er viktig å finne ut hvilket potensiale du har i å få bort stress, frustrasjoner , unødvendig leting, venting og annen ikke verdiskapende ressursbruk. Potensialet kan måles både i innsparte timer, og i nettogevinst på resultatregnskapet. Verdistrømsanalysen kartlegger hvor mye ressurser som brukes på unødvendige aktiviteter, og hvilket potensial du har til økt verdiskaping. Du kan også utføre en spørreundersøkelse mot ansatte og kunder. Produkter Analyse:

     1.  Finn ut hvor du er

          2.  Kartlegg stress og frustrasjoner

Du trenger å vite hvor i organisasjonen det er stress, frustrasjoner, leting, venting, dobbeltarbeid, konflikter og andre ikke verdiskapende aktiviteter, ellers kan du ikke gjøre noe med det. Saker må behandles og tiltak vurderes. BackFeed, tilbakemeldingsverktøyet tar seg av dette, lokaliserer og bidrar til å åpne flakehalsene, og gjør at prosesser, kundeforhold og ansattforhold stadig forbedres. Du kan også utføre en spørreundersøkelse mot ansatte og kunder. Produkter Kartlegging:

          3.  Styr prosessene dine slik at de blir

                produktive

Etter hvert som du finner stress og frustrasjoner, kan du ta i bruk ulike verktøy for å bedre flyten og få bort unødvendig aktivitet.  Først av alt trenger du et overordnet styringsverktøy – et kvalitetsstyringssystem som fungerer.
Produkter Overordnet styring:
Verdistrømsanalyse
Spørreundersøkelser
Risikostyring
Tilbakemeldinger
Spørreundersøkelser
QM Process, gir deg flyt i kvalitetsstyringen, og er i samsvar med ISO- kravene. QM Process bidrar til å ivareta kvaliteten i alle bedriftens prosesser. Systemet sender deg mail med direkte tilgang til systemet, når noe må følges opp. HMS Prosess inneholder alt du trenger for ivareta helse, miljø og sikkerhet på en forsvarlig måte. LEADit gir deg flyt og effektivitet i prosjektene dine. Høy grad av automasjon; systemet sender deg e-mail med direkte tilgang når noe skal gjøres. Board IT, er styreprogrammet for deg som vil ha god flyt og minimalt med saksbehandling i styrearbeidet. Høy grad av automasjon; systemet sender e-mail til saksbehandler med direkte tilgang når noe skal gjøres. Budget IT, budsjettarbeidet får flyt. Minimalt med tidsbruk på opp- arbeidelse og vedlikehold av et budsjett. Gir deg god styring på resultat og likviditet.
Kvalitetsstyring
Helse, miljø og sikkerhet
Prosjektstyring
Budsjettarbeid
Styrearbeid
SELL IT kundebehandling, har kunden i fokus. Systemet passer på når kunder skal følges opp og sender deg e-mail med direkte tilgang til kundeinformasjonen. Staff On, er et personalprogram som gir deg flyt og oversikt i alt som har med de ansatte å gjøre. Shift IT, turnus vaktplan for god flyt i bemanningsarbeidet. Enkel kalenderoversikt på web. TiMEit timeregistrering gir deg flyt i arbeidet med å holde orden på prosjekt-timer og andre gjøremål som trenger timeloggføring. Legg inn timer direkte fra mobil-app. Automatisk underlag for fakturering. Invoice IT fakturabehandling gir deg god flyt i faktura-arbeidet. Det er lett å lære og lett å bruke.  Enkel oversikt over betalinger, purring og renteberegning.
Produkter Styring enkeltprosesser:
Kundebehandling
Personalarbeid
Turnus Vaktplan
Timeregistrering
Fakturabehandling

     4.  Bygg kompetanse systematisk

Kompetanse skal ikke bare sitte i hodene på mennesker. Opparbeidet kompetanse må ligge i systemene dine, ellers forsvinner den når en person slutter eller blir borte av andre grunner. I tillegg til å bygge inn kompetanse i styringssystemet (QM- Process) via prosedyrer og rutiner kan du legge kompetanse i ditt eget opplæringssystem: Vi tilbyr opplæring og tester, med E-Quip Kunde. Du kan også ta et av våre ferdige kurs, E-Quip Kurs. Kompetanse og rekrutterings-programmet SKILLS, gir deg full oversikt og godt beslutningsgrunnlag ved nyansettelser, ved valg av medarbeidere til oppgaver, stillinger o.l
Produkter Kompetanse:
Kurs og opplæring
Kompetanse og rekruttering

     5.  Kontroller hvordan det går

Når du målsettingene du har satt deg? Kan du gi de ansatte ros for at de deltar i det kontinuerlige forbedringsarbeidet? Kan du tallfeste fremgangen fra måned til måned? Kan du se hvor det går tregt med forbedrings- arbeidet? Og får du sjekket at arbeidet blir gjort skikkelig underveis i prosessen?
Evalute, gjør måling og kontroll mye enklere. Her får du ut rapporter og oversikter over alle forhold i bedriften. Du kan lett måle prosessytelsen, og sammenligne ulike avdelinger. E_Quest spørreundersøkelser gjør ansattundersøkelser, risikoanalyser, tilfredshetsmålinger etc til en enkel sak. Check IT sjekklister gjør at du får kontrollert arbeidet, og er sikker på at du har fått gjort alt du trenger. Sjekklistene kan fylles ut hvor som helst og når som helst, bare du har tilgang til nett. Bruk mobil, nettbrett eller PC.
Produkter Måling og kontroll:
Måling og kontroll
Sjekklister
Spørreundersøkelser

5 nøkler til god flyt