GoFlyten Tjenester

HMS arbeid som verdiskaping

Hvordan kan HMS arbeidet bli et verktøy til økt

verdiskaping?

Føler du at HMS arbeidet er en belastning? Kunne du tenke deg at HMS arbeidet ble en mulighet til å løfte bedriften opp på neste nivå? Da har vi løsningen for deg! Norske bedrifter er pålagt å ha et fungerende HMS arbeid. Fonn tilbyr HMS på en måte som gir deg 2 viktige fordeler: 1. Du får et system som er 100% i samsvar med arbeidstilsynets krav og forventninger. Det dekker også krav i  NORSOK standarden og andre offentlige krav. Det ligger inne rutiner, dokumenter, praktiske løsninger, arbeidsmiljø- undersøkelser, vernerunde, HMS årshjul og annet du måtte trenge for å ha et oppegående og fungerende HMS arbeid. Du får et automatisert system med mobilapp og e-mailfunksjon, som både ledelsen og de ansatte vil trives med. 2. Du får et system som hjelper deg til å øke konkurransekraften og inntjeningen. Vi hjelper deg å jobbe med HMS som en del av et kontinuerlig forbedringsarbeid. Dette medfører mindre leting, venting og annen unødvendig ressursbruk. I tillegg vektlegges de ansattes betydning og deltakelse. Du får medarbeidere som blir sett, hørt og tatt på alvor, som vet hvor skoen trykker og som gir uvurderlig informasjon om hvor man kan fjerne unødvendig ressursbruk. Dette øker konkurransekraften. Vi hjelper deg i gang, og på plass!                                   Hva gjør vi? Kontakt oss i dag om du ønsker mer informasjon, har spørsmål, eller ønsker et uforpliktende tilbud!  Ring gjerne Christian Tolås på tlf: 913 89 776  
Fonn AS | Herandsvegen 300, 5628 Herand | 53 67 50 10

Vi har tilpasset Lean Six Sigma til norske forhold

Essensen i Lean Six Sigma er å bygge bedre, raskere og billigere prosesser •   Forenkle. Bruk Lean til å forenkle arbeidsområdet. •   Få flyt. Bruk spagetti-diagnose og verdistrømsanalyse for å få flyt i prosessene. •   Optimalisere. Bruk Six Sigma til å fokusere, forbedre, opprettholde og holde oppe      progresjonen i arbeidet mot å fjerne alle feil og avvik. Last ned håndboken GRATIS

Lean Six Sigma er nå tilgjengelig for alle!

5 nøkler til god flyt:
1.  Finn ut hvor du er 2.  Kartlegg stress og frustrasjoner 3.  Styr prosessene dine slik at de blir produktive 4.  Bygg kompetanse systematisk 5.  Kontroller hvordan det går                 Les mer
®

GoFlyten Tjenester

Vi ønsker å tilby tjenester som hjelper virksomheter til å nå sitt fulle potensial.  
Kontakt oss Kontakt oss
Kontakt oss i dag om du har spørsmål, eller for et uforpliktende tilbud!
I et avklart samarbeid hjelper vi våre kunder å realisere potensialet som ligger i å redusere unødvendig ressursbruk. Vi ønsker å bidra til å redusere stresset og å øke konkurransekraften gjennom en bedre flyt.
Vi tilbyr følgende tjenester:
© Fonn Software AS Herandsvegen 300, 5628 Herand | 53 67 50 10

GoFlyten Tjenester

HMS arbeid som verdiskaping

Hvordan kan HMS arbeidet bli et verktøy til økt verdiskaping?

Føler du at HMS arbeidet er en belastning? Kunne du tenke deg at HMS arbeidet ble en mulighet til å løfte bedriften opp på neste nivå? Da har vi løsningen for deg! Norske bedrifter er pålagt å ha et fungerende HMS arbeid. Fonn tilbyr HMS på en måte som gir deg 2 viktige fordeler: 1. Du får et system som er 100% i samsvar med arbeidstilsynets krav og forventninger. Det dekker også krav i  NORSOK standarden og andre offentlige krav. Det ligger inne rutiner, dokumenter, praktiske løsninger, arbeidsmiljø- undersøkelser, vernerunde, HMS årshjul og annet du måtte trenge for å ha et oppegående og fungerende HMS arbeid. Du får et automatisert system med mobilapp og e-mailfunksjon, som både ledelsen og de ansatte vil trives med. 2. Du får et system som hjelper deg til å øke konkurransekraften og inntjeningen. Vi hjelper deg å jobbe med HMS som en del av et kontinuerlig forbedrings- arbeid. Dette medfører mindre leting, venting og annen unødvendig ressursbruk. I tillegg vektlegges de ansattes betydning og deltakelse. Du får medarbeidere som blir sett, hørt og tatt på alvor, som vet hvor skoen trykker og som gir uvurderlig informasjon om hvor man kan fjerne unødvendig ressursbruk. Dette øker konkurransekraften. Vi hjelper deg i gang, og på plass!                                   Hva gjør vi? Kontakt oss i dag om du ønsker mer informasjon, har spørsmål, eller ønsker et uforpliktende tilbud!  Ring gjerne Christian Tolås på tlf: 913 89 776

GoFlyten Tjenester

Vi ønsker å tilby tjenester som hjelper virksomheter til å nå sitt fulle potensial.  
Kontakt oss Kontakt oss
Kontakt oss i dag om du har spørsmål, eller for et uforpliktende tilbud!
I et avklart samarbeid hjelper vi våre kunder å realisere potensialet som ligger i å redusere unødvendig ressursbruk. Vi ønsker å bidra til å redusere stresset og å øke konkurransekraften gjennom en bedre flyt.
Vi tilbyr følgende tjenester: