QM Process

Kvalitetsstyring

QM Process gir deg disse fordelene:

Det er enkelt: Du bruker minimal tid på opplæring og bruk. Det er lagt ned betydelige ressurser på å få gi deg som bruker tilgang til nødvendig informasjon med et minimum av tidsforbruk. QM Process Kvalitet er svært enkelt å lære, og svært enkelt å bruke. Enkelheten gjør at systemet blir brukt. Du slipper å lære mange nye ting før du kommer i produktivt arbeid.     

Kvalitetsstyring over lupen!

Har du fått krav fra kunder om et oppegående kvalitetssystem? Har du utfordringer med å få til et QM system som stemmer overens med ISO standarden? Er du lei av et QM system som ikke fungerer i praksis? Da er QM Process kvalitets- systemet for deg: Det er enkelt Det er profesjonelt Det er arbeidsbesparende Det er i tråd med den nye ISO standarden Det fungerer i praksis Hvorfor bruke store ressurser på et vanskelig kvalitetssystem, når du kan bruke mindre på et enklere og mer tilgjengelig system?  
Fonn AS | Herandsvegen 300, 5628 Herand | 53 67 50 10
Kjøp nå Kjøp nå
kr 680.- pr mnd 
kr 680.- pr mnd 

Vi har tilpasset Lean Six Sigma til norske forhold

Essensen i Lean Six Sigma er å bygge bedre, raskere og billigere prosesser •   Forenkle. Bruk Lean til å forenkle arbeidsområdet. •   Få flyt. Bruk spagetti-diagnose og verdistrømsanalyse for å få flyt i prosessene. •   Optimalisere. Bruk Six Sigma til å fokusere, forbedre, opprettholde og holde oppe      progresjonen i arbeidet mot å fjerne alle feil og avvik. Last ned håndboken GRATIS

Lean Six Sigma er nå tilgjengelig for alle!

Det er profesjonelt: Vi får mange tilbakemeldinger på at systemet er profesjonelt. Kundene får gjort mye på kort tid, og får resultater raskt. Dette kan være et resultat av at 15 års kompetanse er innebygget i systemet. Arnfinn Nordøy fra TI Sertifisering omtaler QM Process på følgende måte:
«Jeg er imponert over systemet dere har bygget og hvor mye dere har fått på plass» sier Arnfinn Nordøy.
Det er arbeidsbesparende: All informasjon samlet: Med få tastetrykk har du tilgang til all informasjon. Du slipper å lete gjennom mange permer. Her kan du ha alt samlet på ett sted Prosesstankegangen er lagt inn: Prosesstankegangen er allerede lagt inn, med flowcharts som etter gjennomgang av dine prosesser, viser prosessene dine, hva som er input til prosessen, hva som skjer i selve prosessen, og hva som er output, dvs hva som kommer ut av prosessen.
ISO-kravene er imøtekommet: Skal du sertifiseres etter ISO 9001, eller andre krav, vil det aller meste av systemet være på plass allerede når du kjøper systemet. Selv om du ikke ønsker å bruke penger på sertifisering, er det trygt å vite at hele systemet er bygget opp rundt internasjonalt anerkjente standarder. Dette gjelder også om du må ha på plass en Achilles- godkjenning eller lignende, eller ønsker å få miljøstyringen på plass.
Jobb visuelt på webben: Vi bruker det siste innen mulighetene med webteknologi. Det er en stor fordel for deg, da alt innholdet ligger på internett og du kommer til det samme hvor du er. Arkivet ligger på nett, og du har alltid siste versjon.
Skreddersy til hver enkelt bruker og prosess: Det er en stor fordel at hver person kan få sin skreddersydde innlogging med tilgang til det som er relevant for ham. Prosessene blir oversiktlige og tydelige.
Multikobling og automasjon: Det er automatisk multikobling mellom moduler:  Systemet jobber med prosedyrer, flowchart, programmoduler, filer etc helintegrert. Fordel: Du kommer til viktig informasjon uansett hvor du er i systemet. Du kan for eksempel åpne en prosedyre eller en videofil, starte en hjemmeside eller åpne et program direkte fra en flowchart.
Det er automatisert varslingssystem:  Du kan legge inn at du ønsker en mail tilsendt fra systemet når en oppgave forfaller. Du kan også be om kopi av mail som sendes andre medarbeidere når de blir påmint på mail. Fordel: Du får en e-mail på oppfølging og kan gå direkte fra mailen til oppgaven du skal gjøre.
Det er automatisert logging:  All logging skjer på internett direkte i programmet. Fordel: All informasjon om saksbehandling, ansvar, prioritet, dokumentasjon etc tas vare på i systemet, og dukker opp når du trenger det.
Kan integreres med prosjektstyring:  Fordel: Du når tak i prosedyrene for hvordan oppgaver skal løses når du trenger dem i dine prosjekter, og sparer mye leting.
Kan integreres med BackFeed:  Automatisert tilbakemelding og oppfølging. Fordel: Det er lett å ta vare på alle tilbake- meldinger fra alle ansatte, kunder, leverandører etc og jobbe med systematisk forbedringsarbeid som løfter virksomheten til nye høyder.
Kan integreres med Evaluate:  Automatisert måling og kontroll. Fordel: Du får tilbakemeldinger på hvordan det går med virksomhetens utvikling i det kontinuerlige forbedringsarbeidet. Du har full oversikt og kontroll til enhver tid. Sett inn tiltak der du ser svak fremdrift, og gi ros der det fungerer bra.
Mye er gjort: Ferdig struktur og dokumentasjon kan installeres: (Egen pakke) Mange års kompetanse er tatt vare på i systemet, ferdige prosedyrer, flowchart filer og andre dokumenter, og kan overtas av deg for en lav kostnad. Fordel: QM Systemet er 60-80% ferdig mht system- dokumenter straks du tar det i bruk.
Klar for ny standard 9001:2015  Fordel: Overgangen til ny standard blir en lek
All type dokumentasjon kan brukes Fordel: Bruk alt du måtte ha fra før, dokumenter, tegninger, datafiler i alle format (Excel, Word, PowerPoint etc) videoer.
Kjøp nå Kjøp nå
Et enkelt, profesjonelt og arbeidsbesparende kvalitetsstyringssystem bygd opp etter ISO-standarden. Det bidrar til å ivareta kvaliteten i alle bedriftens ledd.
QM Process Kvalitetsstyring som fungerer i praksis! Dette får du:
Hvorfor GoFlyten? Vi ønsker å hjelpe virksomheter til å nå sitt fulle potensial. Vi ønsker også å  bidra til å redusere stress og å øke konkurransekraften gjennom en bedre flyt.
5 nøkler til god flyt:
1.  Finn ut hvor du er 2.  Kartlegg stress og frustrasjoner 3.  Styr prosessene dine slik at de blir produktive 4.  Bygg kompetanse systematisk 5.  Kontroller hvordan det går                 Les mer
®
®
© Fonn Software AS Herandsvegen 300, 5628 Herand | 53 67 50 10